Herreman
Jan
Wallestraat 127
9700 Oudenaarde
055 31 97 73
info@janherreman.be

Manuele Neurotherapie

 


Manuele Neurotherapie (MNT) is een bijzondere behandelmethode.  Alle technieken zijn er op gericht "reflectoir" in te grijpen op de structuren die een rol spelen in het pijnproces van de patiënt. Uiteraard staan de diverse onderdelen van het zenuwstelsel daarbij centraal. Het is immers via het zenuwstelsel dat weefselbeschadiging en pijn gestuurd en verwerkt wordt.

Via een vraaggesprek en een nauwkeurig onderzoek van het bewegingstelsel, zenuwstelsel en inwendige organen worden alle onderdelen die de pijn van de patiënt bepalen en beïnvloeden in een pijndiagram geplaatst.

 

De behandeling.

De behandeling bestaat uit een gericht reflectoir ingrijpen in het pijnproces op verschillende niveau's, afhankelijk van het individueel pijndiagram van de patiënt.

Alle technieken zijn manueel en bestaan uit:

  • Neuroreflectoire massagetechnieken op weke delen van het bewegingsapparaat: deze richten zich vooral op het verloop van de grote zenuwbanen en de zenuwuiteinden waardoor er al een eerste verandering in de pijnverwerking ontstaat.
  • Spine tuning: dit is een verzameling van diverse mobiliserende technieken op de wervelkolom. Het doel is via  mobilisaties of manipulaties een reflectoire pijndemping op te wekken.
  • Zenuwreflexpunten op het voetskelet: het aandrukken van deze punten is wel het bijzonderste element en ook de kracht van de MNT. Nauwkeurig gelocaliseerde punten op het voetskelet staan in direct contact met bepaalde zenuwen en structuren. Op die manier kan de therapeut(e) door het aandrukken van die punten op alle onderdelen van het zenuwstelsel "pijndempend" inwerken. In combinatie met de klassieke voetzoolreflextechnieken kan op die manier zowel de bezenuwing als de functie van diverse lichaamsstructuren positief beinvloed worden.

De behandeling start meestal op en rond de wervelkolom omdat deze een directe toegang geeft tot de prikkelverwerking in het ruggenmerg. Van daaruit zal de behandeling zich uitbreiden naar andere delen van het bewegingsstelsel al naar gelang de noodzaak. Vervolgens kunnen dieper liggende structuren zoals de organen en het hormonaal stelsel aan bod komen. Deze hebben vooral een regulerend effect op vermoeidheid, stress en belastbaarheid.

Steeds zullen de manuele technieken op het lichaam afgewisseld worden met zenuwreflexpunten op de voet. Op die manier komen alle onderdelen van de pijn aan bod waarbij het zenuwstelsel als dirigent van de pijnverwerking centraal staat.

Indicaties.

Zoals vermeld in het concept, is de MNT geschikt voor het behandelen van "functionele" afwijkingen. "Functioneel" betekent: storing in de werking en geen anatomische afwijking of ziekte waarbij de structuren "vervormd" zijn.

Arthrose bijvoorbeeld is een vervorming van gewrichten die niet kan opgeheven worden. Wat wel kan is de behandeling van de functionele gevolgen van die vervorming: spierspanningen, peespijnen, enz.

Constipatie bijvoorbeeld hoeft niet gebonden te zijn aan ziekte maar kan veroorzaakt worden door een verstoorde bezenuwing of verkleving aan spieren. Dit is dan een puur functionele afwijking en kan dus ook in aanmerking komen voor MNT.

Vermits de MNT de gehele pijnverwerking via het zenuwstelsel op een holistische manier bekijkt, kan deze therapie een grote hulp betekenen in het behandelen van chronische pijnen. Langdurige pijnen in het bewegingsapparaat maar ook migraine, chronisch vermoeidheidssyndroom en fybromyalgie komen in aanmerking. Hierbij staat ook weer centraal: een betere pijnverwerking en een zo groot mogelijk functieherstel. Of de behandeling van deze gecompliceerde "ziektes" ook zal leiden tot volledig herstel zal sterk afhangen in hoeverre de diverse structuren door de langdurige aandoening al vervormd zijn.

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com  |  SEO & SEA by Opti-Seo.com