Herreman
Jan
Wallestraat 127
9700 Oudenaarde
055 31 97 73
info@janherreman.be

Babybehandeling

 

De Geboorte

De buik van mama verlaten, waar de baby gedurende 9 maanden beschermd was, is een eerste stressvolle doch natuurlijke gebeurtenis voor de baby. Zijn hoofd en lichaam is volledig aangepast voor deze ingrijpende gebeurtenis. Bij deze geboorte kan de baby echter ook spanningen oplopen in zijn lichaam. Als alles echter goed verloopt, heeft de baby voldoende energie om hiervan te recupereren. De borstvoeding, het dragen van de baby en alle zorgen en affectie van de ouders en zijn omgeving zullen snel de spanningen en onevenwichten verzachten.

Het gebeurd soms dat sommige baby's meer spanningen oplopen tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling. Het kan gaan over oncomfortabele posities zoals dwars liggen, meervoudige zwangerschappen,... Ook de bevalling kan  moeilijk verlopen. Soms worden ventouse, forceps of spatules gebruikt. Ook keizesnede is soms noodzakelijk, maar wel tegen de natuur. In deze situaties ondergaat de baby bijkomende compressie en/of tractie. Al deze traumatische spanningen brengen het lichaam in onevenwicht. Het is dan dat onze behandeling soelaas bied om deze opgestapelde spanningen weg te werken. Het is van belang deze spanningen zo snel mogelijk op te sporen. Dit om de gunstige evolutie tijdens de kindertijd zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. 

Welke problemen:

  • opstart bij borstvoeding. 
  • posturale asymmetrie zoals gekromde houding, torticollis, placheocefalie,...
  • spanningen ten gevolge van ongeval of operaties 
  • moeilijk te verklaren huilbuien
  • verstoord slaappatroon
  • verstoorde spijsvertering zoals krampen, constipatie, reflux,...
  • geprikkelde beweeglijkheid of onevenwichtige bewegingspatronen
  • voorkeurshoudingen met hoofd zteed naar dezelfde zijde
  • overdreven of gespannen hoofd naar achter brengen bij openemen

 

Deze lijst is slechts een leiddraad en geeft een beeld over de competenties. Wij behandelen functionele spanningen.  Bij medische problemen 'zoals vb. een neurologsiche aandoening' kunnen wij de bijhorende spanningen verzachten, doch niet de ziekte zelf behandelen.

Wat mag je verwachten bij behandeling?

Intake:

Wij vertrekken van een gesprek met de ouders om een beeld te krijgen van de zwangerschap en de bevalling om de volledige geschiedenis van de baby te kennen. 

Behandeling:

Is een kennismaking met de baby. Hier gaan we een verkennende dialoog aan met de baby zodat hij ons leert vertrouwen. Intussen gaan wij via zachte technieken op zoek achter de oorzakelijke spanningen thv schedel, romp en ledematen. Alle mogelijke reacties zijn hier van belang. Een baby kan bij bepaalde handelingen in slaap vallen maar evenzo kan hij geagiteerd reageren. Al deze reacties zijn voor ons een leiddraad.

Einde behandeling:

Hier geven we aan de ouders tips mee aangepast aan hun kind. Die tips stabiliseren en verlengen het effect van de behandeling. Raadgeving voor houdingen in wieg of bij het dragen. Raadgevingen om het kind te stimuleren voor een evenwichtige bewegingsdynamiek. Eventueel zullen wij verwijzen naar een kinderarts of kinesitherapeut gepecialiseerd in psychomotorische ontwikkeling. 

Opvolging:

De behandelingen bij een baby worden  niet snel na mekaar uitgevoerd, in het begin is dit meestal om de week om daarna over te gaan op grotere intervallen. Meestal zijn een 3 à 5behandelingen voldoende.

Wij proberen de baby in een optimale conditie te brengen zodat hij in zijn verdere groei zelf evenwichtig kan evolueren.  De uitdrukking "Het zal er wel uitgroeien" is dus niet zo slecht bedacht. Alleen heeft hij soms een extra  impuls nodig om de natuur in goede banen te leiden. Ik herhaal het belang van samenwerking met de arts. Deze samenwerking kan alleen maar het kind ten goede komen.

Voor verdere informatie of een gesprek kan u mij steeds contacteren op het praktijknummer (055/319773)

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com  |  SEO & SEA by Opti-Seo.com